Bevezető analízis 2. előadás és gyakorlat

I. éves osztatlan matematikatanár szak (keresztfélév)
2016/2017. őszi félév

Mottó:

„Az élet csak két dologra jó: matematikával foglalkozni és matematikát tanítani.”

Siméon-Denis Poisson (1781–1840)Időpontok

Előadás (mm5t1an2):
kedd  10–12 (Déli tömb 1-820-as terem)
Gyakorlatok (mm5t2an2):
1. csoport (Dukán András Ferenc): kedd 16–18 (Déli tömb 1-820-as terem) és csütörtök 16–18 (Kémia épület 059-es terem)

A tárgy célkitűzése

A matematikai analízis alapjainak bemutatása a sorozatok témakörével bezárólag. Nagy hangsúlyt fektetünk a fogalmak alapos elsajátítására és feladatmegoldásban való alkalmazására.


Tematika

  • Logikai alapfogalmak, bizonyítási módszerek, egyenlőtlenségek.
  • Valós számok, korlátos számhalmazok, hatványozás.
  • Sorozatok határértéke, kapcsolat műveletekkel és rendezéssel.
  • Monoton sorozatok, az e szám, Bolzano–Weierstrass-tétel, Cauchy-kritérium.
  • Függvények globális tulajdonságai.


Ajánlott irodalom


Zárthelyi, vizsga

Részletes tájékoztató. A lényeg: a tárgy összevont számonkérésű, egyetlen végső jegy kerül be a Neptunba, amelyet a gyakorlati jegy és a szóbeli vizsgán szerezett vizsgajegy átlaga ad. A gyakorlati jegyet két zárthelyi, legalább 6 darab röpzárthelyi (amelyek közül a legrosszabb nem számít) és az órai munka alapján adják a gyakvezérek. A röpdolgozatokban az előadáson szereplő fogalmakra, tételekre is rákérdezünk. A félév végén egy javítási lehetőség van az egész félév anyagából, de ezen a pótzh-n rontani is lehet. A vizsga szóbeli, amelyen egy feladatot is meg kell oldani. Részletes vizsgatematika és tudnivalók.

Az első zh időpontja:
az első gyakorlaton lesz egyeztetve.
A második zh időpontja:
várhatóan a szorgalmi időszak utolsó hetében (december 12–16.).
Pótzh:
a vizsgaidőszak első hetében.

Az előadások, gyakorlatok heti anyaga

Mi volt a gyakorlaton?

Mi volt az előadáson?