Szakdolgozati témák

Személyes egyeztetés alapján.


Szakdolgozatok

[tanár szak] [MSc] [BSc]

Osztatlan matematikatanár szak

Miskei Ferenc (2021):
Valós függvények és polinomok versenyfeladatokban

Szlezák Zsófia (2021):
Különleges függvények az egyváltozós analízisben

Träger Magdolna (2020):
A fizikai szemlélet meglepő alkalmazásai matematikafeladatok megoldásában

Takács Anna (2020):
Csalóka periodikusság

Nagy-Knapp Orsolya (2020):
Kalandozás a differenciálegyenletek világában

Tamás Klára (2019):
Szélsőérték-feladatok és nevezetes egyenlőtlenségek – eszközök a középiskolai matematika szerszámosládájából

MSc

Bodó Ágnes (alkalmazott matematikus, 2015):
Hálózati folyamatok oszcillációinak vizsgálata

Sélley Fanni (matematikus, 2014):
Receding horizon control of an SIS epidemic: optimality and asymptotic stability (angolul)

BSc

Vályi András (alkalmazott matematikus szakirány, 2019):
Darboux problémájától a diszkrét Fourier-transzformációig

Csajkó Dóra (alkalmazott matematikus szakirány, 2017):
Maximum- és minimumelvek

Neogrády-Kiss Borbála (tanári szakirány, 2015):
Kalandozások a Bolzano-tétel körül

Szabó Tímea (tanári szakirány, 2015):
A logaritmikus közép

Császár Dániel (alkalmazott matematikus szakirány, 2014):
Középértéktételek az analízisben

Kőhalmi Krisztina (tanári szakirány, 2014):
Egyenlőtlenségek versenyfeladatokban: az analízis segít

Horváth Manuéla (tanári szakirány, 2014):
Taxik, távolságok, metrikus terek

Pressing Dániel (tanári szakirány, 2014):
Érdekes összegek

Simon Júlia (tanári szakirány, 2014):
Gondolkozzunk a fizika segítségével!

Bodó Ágnes (tanári szakirány, 2012):
Egzisztenciatételek a differenciálegyenletek elméletéből

Csuka Anita (elemző szakirány, 2012):
Az e szám

Gondos Réka (alkalmazott matematikus szakirány, 2012):
Differenciálegyenletek a hétköznapokban

Palotay Réka (matematikai elemző szakirány, 2012):
Differenciálegyenletek és alkalmazásaik

Joó Attila (alkalmazott matematikus szakirány, 2011):
Riemann átrendezési tételének általánosítása több dimenzióra

Józsa Mónika (alkalmazott matematikus szakirány, 2011):
Közepek sorozatainak konvergenciája és alkalmazásaik

Bécsi Ilona (matematikai elemző szakirány, 2010):
A π története

Fórizs Dorottya (tanári szakirány, 2010):
Szélsőérték-feladatok a középiskolában

Lukács Anikó (tanári szakirány, 2010):
A matematikai analízis története a 17–18. században

Molnár Anikó (tanári szakirány, 2010):
Nevezetes egyenlőtlenségek