Személyes adatok

Név: Besenyei Ádám
Születési hely: Tatabánya
Születési idő: 1982. július 18.

Tanulmányok

1994–2000 Árpád Gimnázium, Tatabánya
2000–2005 alkalmazott matematikus szak
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Diplomamunka:
Nemlineáris funkcionál-differenciál egyenletrendszerek
Témavezető: Simon László
2005–2008 PhD hallgató
Matematika és Számítástudományok Doktori Iskola
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Témavezető: Simon László
2018–2019 matematikatanári mesterszak
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tudományos fokozatok

2009 PhD fokozat (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Értekezés: On nonlinear systems containing nonlocal terms
Témavezető: Simon László
2015 Habilitáció (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Habilitációs dolgozat címe: Számok és mátrixok közepei és egyenlőtlenségei

Munkahely, beosztás

2020– óraadó matematikatanár
Óbudai Árpád Gimnázium, Budapest
2008–2010 tanársegéd
Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
Eötvös Loránd Tudományegyetem
2010– adjunktus
Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
Eötvös Loránd Tudományegyetem
2014–2017 tudományos munkatárs
MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoport

Díjak

2021 Gács András-díj
2020 Kar Kiváló Oktatója (ELTE TTK)
2018 Kar Kiváló Oktatója (ELTE TTK)
2011 Grünwald Géza emlékérem (Bolyai János Matematikai Társulat)

Nyelvtudás

angolközép, aktív
franciaközép, aktív
német közép, passzív, már csak olvas

Oktatási tapasztalat

Gyakorlatok 2004-től kezdődően biológia, fizika, matematika szakos hallgatóknak
kalkulus, analízis, differenciálegyenletek témájú gyakorlatok
Előadások Differenciálegyenletek geológusoknak (földtudomány BSc, 2010–)
Analízis 1–2 (haladó, matematika BSc, 2011–2012)
Analízis 3–4 (tanár, matematika BSc, 2012–2013)
Analízis I–II (fizika BSc, 2013–2014)
Parciális differenciálegyenletek (matematika BSc, 2013–)
Bevezető analízis (osztatlan matematikatanári szak, 2014–)

Szakdolgozat témavezetés

2011– 19 BSc, 2 MSc, 7 matematikatanári szakos hallgató

Konferenciaelőadások

2016 Conference on Inequalities and Applications, Hajdúszoboszló, Hungary
2015 10th Colloquium on the Qualitative Theory of Differential Equations, Szeged
2014 Young Functional Analysts' Meeting, Debrecen
2014 Szeged Dynamics Days, Szeged (poszterrel)
2012 History of Mathematics and Teaching of Mathematics, Sárospatak
2010 Symposium in Honour of László Simon, Budapest
2009 Equadiff 12, Brno, Csehország
2008 7th AIMS International Conference on Dyn. Systems, Diff. Equations and Applications, Arlington, Texas, USA
2007 8th Colloquium on the Qualitative Theory of Differential Equations, Szeged

Egyéb tudományos előadások

2019 Matematikatanárok Rátz László Vándorgyűlése, Gödöllő
2018 KöMaL Ankét
2016 Kutatók éjszakája, ELTE, Budapest
2016 Speciális matematika tantervű osztályokban tanítók találkozója, Óbudai Árpád Gimnázium, Budapest
2016 ELTE Matematikatanár-klub, ELTE, Budapest
2015 IV. Eötvös Természettudományos Tábor, Eötvös Collegium, Budapest
2014 ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem, Budapest

Nyári iskolák, workshopok

2008 Encounters between Discrete and Continuous Mathematics, Blaubeuren, Németország
2007 Summer School “Topics in Nonlinear PDEs”, Coimbra, Portugália
2006 5th European-Maghrebian Workshop on Semigroup Theory, Evolution Equations, and Applications, Hammamet, Tunézia
2004 18th ECMI Modelling Week, Lappeenranta, Finnország

Külföldi tanulmányutak, látogatások

2010– többszöri 2 hetes látogatás a Strasbourgi Egyetem Matematikai Intézetében
2010. január látogatás a Heidelbergi Egyetem Alkalmazott Matematikai Intézetében
2008. nyár 2 hónapos tanulmányút a University of Texas at Dallas Matematika Tanszékén az Egyesült Államokban
2007. ősz Tanulmányok Strasbourgi Egyetem Matematikai Intézetében Erasmus ösztöndíj keretében

Részvétel kutatási pályázatokban

2016–2019 OTKA K115926 résztvevő (Hálózati folyamatok, parciális differenciálegyenletek és alkalmazásaik, témavezető: Simon Péter)
2012–2016 OTKA K105206 résztvevő (Mátrixok kutatása és alkalmazása, témavezető: Petz Dénes)
2010–2012 „Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE” kutatóegyetemi TÁMOP projekt, résztvevő (Matematikai módszerek a nagy rendszerek vizsgálatában, témavezető: Faragó István)
2010–2015 OTKA K81403 résztvevő (Parciális differenciálegyenletek, komplex hálózatok és alkalmazásaik, témavezető: Simon Péter)
2006–2009 OTKA T049819 résztvevő (Parciális differenciálegyenletek és funkcionál differenciálegyenletek kvalitatív vizsgálata, témavezető: Simon László)

Szerkesztőbizottsági tagság

2016. szeptember Érintő elektronikus folyóirat rovatvezetője

Részvétel verseny szervezésében

2019– OKTV Matematika III- kategória versenybizottsági tagság
2016. március 25. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny versenybizottsági tagság
2009– Arany Dániel Matematikai Verseny Kezdők versenybizottsági tagság