Bevezető analízis 1. gyakorlat

I. éves osztatlan matematikatanár szak
2015/2016. őszi félév

Mottó:

„ Az élet csak két dologra jó: matematikával foglalkozni és matematikát tanítani.”

Siméon-Denis Poisson (1781–1840)Időpont

3. csoport:
hétfő 10–12 (Déli tömb 3-306-os terem)
(A gyakorlatokat Gémes Margit tanárnő koordinálja, ezért az ő honlapját is érdemes figyelemmel kísérni, de itt is megtalálható minden információ.)

A tárgy célkitűzése

A tárgy a későbbi analízis tananyagot készíti elő. Támaszkodik a középiskolában tanultakra, kicsit át is ismétli az ott tanult fogalmakat. Nagy hangsúlyt fektet a logikai alapfogalmakra, és azok alkalmazására a feladatmegoldásban. Bővebben lásd még a hallgatói tájékoztatót.


Tematika

  • Bizonyítási módszerek: direkt, indirekt bizonyítás, ellenpéldák megadása.
  • Függvények: tulajdonságok, transzformációk, fontosabb elemi függvények, egyenlőtlenségek grafikus megoldása, szélsőértékfeladatok, függvény inverze.
  • Valós számok: racionális és irracionális számok, egyenlőtlenségek algebrai megoldása, nevezetes közepek.
  • Sorozatok, halmazok, logikai műveletek.


Ajánlott irodalom


Zárthelyi

A félév során két zárthelyi és 6 röpzárthelyi lesz (ez utóbbiban elméleti kérdések is!), a gyakorlati jegyet ezek fogják meghatározni. A félév végén lesz egy javítási lehetőség az egész félév anyagából, amelyen rontani is lehet. Részletes tájékoztató.

Az első zh időpontja:
október 12. hétfő a gyakorlat időpontjában és helyén.
A második zh időpontja:
évfolyamzh december 7-én 18–20 óra között, D. 0-822-es terem
Gyakorlati jegy utóvizsga:
december 17. csütörtök, 9‐11. óra, D. 0-804-es terem. (Neptunban jelentkeni kell!)


A gyakorlatokon szerepelt feladatok