Egyváltozós analízis 1. előadás és gyakorlat

II. éves osztatlan matematikatanár szak
2019/2020. őszi félév

Mottó:

„Az élet csak két dologra jó: matematikával foglalkozni és matematikát tanítani.”

Siméon-Denis Poisson (1781–1840)Időpontok

Előadás (mm5t1an3):
szerda  12–14 (Déli tömb 0-804 Lóczi Lajos terem)
Gyakorlatok (mm5t2an3):
1. csoport (Gémes Margit): kedd 10–12 (D. 3-316)
2. csoport (Nagy Noémi): kedd 16–18 (D. 3-719)
3. csoport (Träger Magdolna): csütörtök 14–16 (D. 5-501)
4. csoport (Takács Anna): kedd 12–14 (D. 3-316)

A tárgy célkitűzése

Az egyváltozós analízisen belül a függvényhatárérték és folytonosság fejezeteinek, valamint a differenciálszámítás bevezető témaköreinek tárgyalása. Nagy hangsúlyt fektetünk a fogalmak alapos elsajátítására és feladatmegoldásban való alkalmazására.


Tematika

  • Egyváltozós függvények folytonossága és határértéke: átviteli elv, határérték és műveletek, nevezetes határértékek, folytonos függvények tulajdonságai, elemi függvények.
  • Differenciálszámítás: műveletek és elemi függvények deriváltja, lokális viselkedés és a derivált kapcsolata, monotonitás, konvexitás, szélsőértékek és inflexiós pontok.


Ajánlott irodalom


Zárthelyi, vizsga

Részletes tájékoztató. A lényeg: a tárgy összevont számonkérésű, egyetlen végső jegy kerül be a Neptunba, amelyet a gyakorlati jegy és a szóbeli vizsgán szerezett vizsgajegy átlaga ad. A gyakorlati jegyet két zárthelyi, legalább 4 darab röpzárthelyi és az órai munka alapján adják a gyakvezérek. A röpdolgozatokban az előadáson szereplő fogalmakra, tételekre is rákérdezünk. A félév végén egy javítási lehetőség van az egész félév anyagából, de ezen a pótzh-n rontani is lehet. A vizsga szóbeli, amelyen egy feladatot is meg kell oldani. Részletes vizsgatematika és tudnivalók.

Az első zh időpontja:
október 15-16-17.
A második zh időpontja:
december 10-11-12.
Pótzh:
december 18. szerda 9–11 óra, Északi tömb 0.89-es terem

Az előadások heti anyaga

Figyelem: ez nem előadásjegyzet, csak egy emlékeztető, amelyben bőven akadnak elírások. Ezeket tessék értelemmel kezelni és jelezni, vizsgán az erre való hivatkozást nem tudom elfogadni.