Bevezető analízis 1. gyakorlat

osztatlan matematikatanár szak
2018/2019. őszi félév

Mottó:

„ Az élet csak két dologra jó: matematikával foglalkozni és matematikát tanítani.”

Siméon-Denis Poisson (1781–1840)Időpontok

1. csoport (Besenyei Ádám): hétfő 16–18 (Déli 3-316-os terem)
2. csoport (Bodó Ágnes): szerda 16–18 (Déli 3-110-es terem)
3. csoport (Gémes Margit): csütörtök 8–10 (Déli 5-202-es terem)
4. csoport törölve
5. csoport (Träger Magdolna): csütörtök 14–16 (Déli 4-713-as terem)
6. csoport (Takács Anna): kedd 16–18 (Déli 6-101-es terem)

A tárgy célkitűzése

A tárgy a későbbi analízis tananyagot készíti elő. Támaszkodik a középiskolában tanultakra, kicsit át is ismétli az ott tanult fogalmakat. Nagy hangsúlyt fektet a logikai alapfogalmakra, és azok alkalmazására a feladatmegoldásban. Bővebben lásd még a hallgatói tájékoztatót.


Tematika

  • Bizonyítási módszerek: direkt, indirekt bizonyítás, ellenpéldák megadása.
  • Függvények: tulajdonságok, transzformációk, fontosabb elemi függvények, függvények inverze.
  • Abszolútértékes egyenlőtlenségek megoldása.
  • Nevezetes közepek, szélsőérték-feladatok.
  • Racionális és irracionális számok
  • Becslések.


Ajánlott irodalom

  • Gémes Margit – Szentmiklóssy Zoltán, Bevezető analízis 1. jegyzet és példatár: okostelefonra optimalizált változat vagy pdf változat (nyomtatásra ez javasolt). Gyakorlatokon ebből dolgozunk, ezért legyen ott mindenkinél akár kinyomtatva, akár okostelefonon, tableten stb.


Zárthelyi

A félév során két zárthelyi és legalább 4 röpzárthelyi lesz (ez utóbbiban elméleti kérdések is!), a gyakorlati jegyet ezek (és az órai munka) fogják meghatározni. Elégtelentől különböző jegy javítására nincs lehetőség nincs. Az elégtelen jegyet gyakorlati jegy utóvizsga keretében lehet javítani. Részletes tájékoztató.

Az első zh időpontja:
mindenkinek a 6. gyakorlaton (október 15, 16, 17, 25)
A második zh időpontja:
december 10–14. héten
Gyakorlati jegy utóvizsga:
december 19. szerda 9–11, Déli tömb 0-823-as (Kitaibel) terem


A gyakorlatokon szerepelt feladatok