Egyváltozós analízis 1. előadás és gyakorlat

II. éves osztatlan matematikatanár szak
2017/2018. őszi félév

Mottó:

„Az élet csak két dologra jó: matematikával foglalkozni és matematikát tanítani.”

Siméon-Denis Poisson (1781–1840)Időpontok

Előadás (mm5t1an3):
hétfő  16–18 (Déli tömb 0-821 Bolyai terem)
Gyakorlatok (mm5t2an3):
1. csoport (Besenyei Ádám): kedd 10–12 (Déli tömb 3-306)
2. csoport (Gémes Margit): hétfő 8–10 (Déli tömb 3-110)
3. csoport (Nagy Noémi): kedd 14–16 (Déli tömb 3-306)
4. csoport (Valkó Éva): hétfő 12–14 (Déli tömb 0-412)

A tárgy célkitűzése

Az egyváltozós analízisen belül a függvényhatárérték és folytonosság fejezeteinek, valamint a differenciálszámítás bevezető témaköreinek tárgyalása. Nagy hangsúlyt fektetünk a fogalmak alapos elsajátítására és feladatmegoldásban való alkalmazására.


Tematika

  • Egyváltozós függvények folytonossága és határértéke: átviteli elv, határérték és műveletek, nevezetes határértékek, folytonos függvények tulajdonságai, elemi függvények.
  • Differenciálszámítás: műveletek és elemi függvények deriváltja, lokális viselkedés és a derivált kapcsolata, monotonitás, konvexitás, szélsőértékek és inflexiós pontok.


Ajánlott irodalom


Zárthelyi, vizsga

Részletes tájékoztató. A lényeg: a tárgy összevont számonkérésű, egyetlen végső jegy kerül be a Neptunba, amelyet a gyakorlati jegy és a szóbeli vizsgán szerzett vizsgajegy együttesen határoz meg. A gyakorlati jegyet 2 csoportzárthelyi és legalább 4 darab röpzárthelyi alapján adják a gyakvezérek. A röpdolgozatokkal csak javítani lehet, méghozzá legfeljebb egy érdemjegyet. Emellett az esetleges kerekítésnél természetesen az órai munka szintén szerepet játszik. A röpdolgozatokban az előadáson szereplő fogalmakra, tételekre is rákérdezünk. A félév végén egy javítási lehetőség van az egész félév anyagából, de ezen a pótzh-n rontani is lehet. A vizsga szóbeli, amelyen egy feladatot is meg kell oldani.
Tudnivalók a vizsgáról és tételsor.

Az első zh időpontja:
október 16. és 17. napokon a gyakorlatokon.
A második zh időpontja:
a szorgalmi időszak utolsó hetében a gyakorlatokon (december 11. és 12.).
Pótzh:
december 20-án 9–11 óra között a D. 0-823-as teremben.

Az előadások, gyakorlatok heti anyaga

Mi volt a gyakorlaton?

Mi volt az előadáson?

Figyelem: ez nem előadásjegyzet, csak egy emlékeztető, amelyben bőven akadnak elírások. Ezeket tessék értelemmel kezelni és jelezni, vizsgán az erre való hivatkozást nem tudom elfogadni.