Bevezető analízis 1. gyakorlat

I. éves osztatlan matematikatanár szak
2016/2017. őszi félév

Mottó:

„ Az élet csak két dologra jó: matematikával foglalkozni és matematikát tanítani.”

Siméon-Denis Poisson (1781–1840)Időpontok

1. csoport (Besenyei Ádám): hétfő 8–10 (D. 0-311)
2. csoport (Nagy Noémi): hétfő 10–12 (D. 3-306)
3. csoport (Nagy Noémi): csütörtök 12–14 (D. 0-411)
4. csoport (Gémes Margit): péntek 10–12 (D. 00-718)
5. csoport (Gémes Margit): csütörtök 14–16 (D. 3-219)

A tárgy célkitűzése

A tárgy a későbbi analízis tananyagot készíti elő. Támaszkodik a középiskolában tanultakra, kicsit át is ismétli az ott tanult fogalmakat. Nagy hangsúlyt fektet a logikai alapfogalmakra, és azok alkalmazására a feladatmegoldásban. Bővebben lásd még a hallgatói tájékoztatót.


Tematika

  • Bizonyítási módszerek: direkt, indirekt bizonyítás, ellenpéldák megadása.
  • Függvények: tulajdonságok, transzformációk, fontosabb elemi függvények, egyenlőtlenségek grafikus megoldása, szélsőértékfeladatok, függvény inverze.
  • Valós számok: racionális és irracionális számok, egyenlőtlenségek algebrai megoldása, nevezetes közepek.
  • Sorozatok, halmazok, logikai műveletek.


Ajánlott irodalom

  • Gémes Margit – Szentmiklóssy Zoltán, Bevezető analízis 1. jegyzet és példatár: okostelefonra optimalizált változat vagy pdf változat (nyomtatásra ez javasolt). Gyakorlatokon ebből dolgozunk, ezért legyen ott mindenkinél akár kinyomtatva, akár okostelefonon.


Zárthelyi

A félév során két zárthelyi és 6 röpzárthelyi lesz (ez utóbbiban elméleti kérdések is!), a gyakorlati jegyet ezek (és az órai munka) fogják meghatározni. Elégtelentől különböző jegy javítására nincs lehetőség nincs. Az elégtelen jegyet gyakorlati jegy utóvizsga keretében lehet javítani. Részletes tájékoztató.

Az első zh időpontja:
csoportzh az október 17–22. héten.
A második zh időpontja:
csoportzh a december 12–16. héten.
Gyakorlati jegy utóvizsga:
december 21. szerda 10-12 óra, Északi tömb 1.71-es terem.


A gyakorlatokon szerepelt feladatok