Egyváltozós analízis 2 gyakorlat

II. éves osztatlan matematikatanár szak
2014/2015. tavaszi félév

Mottó:

„ Az élet csak két dologra jó: matematikával foglalkozni és matematikát tanítani.”

Siméon-Denis Poisson (1781–1840)Időpont

2. csoport:
szerda 8–10 (Déli tömb 3-607-es terem)
(A gyakorlatokat Gémes Margit tanárnő koordinálja, ezért az ő honlapját is érdemes figyelemmel kísérni. Ezenkívül az előadó, Laczkovich Miklós honlapján megtalálható a félévvel kapcsolatos tájékoztató.)

A tárgy célkitűzése

A tárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat az egyváltozós integrálszámítás elemeivel.


Tematika

  • Egyváltozós függvények integrálja. Alsó és felső integrál, Riemann integrál Alaptulajdonságok, folytonos függvények integrálhatósága.
  • A Simpson és a trapézmódszer.
  • Primitív függvény, integrálási módszerek. Integrálfüggvény, Newton–Leibniz-tétel.
  • Integrálszámítás alkalmazásai: terület-, térfogat- és ívhossz-számítás.
  • Kitekintés: improprius integrál.


Ajánlott irodalom


Zárthelyi

A félév során két zárthelyi és 6 röpzárthelyi lesz, a gyakorlati jegyet ezek fogják meghatározni. A félév végén egy javítási lehetőség lesz az egész félév anyagából, amelyen rontani is lehet. Részletes tájékoztató.

Az első zh időpontja:
március 18. a gyakorlaton.
A második zh időpontja:
utolsó héten az előadáson.
Pót zh:
később


A gyakorlatokon szerepelt feladatok