Bevezető analízis 2 előadás és gyakorlat

I. éves osztatlan matematikatanár szak
2014/2015. tavaszi félév

Mottó:

„Az élet csak két dologra jó: matematikával foglalkozni és matematikát tanítani.”

Siméon-Denis Poisson (1781–1840)Időpontok

Előadás (mm5t1an2):
kedd  12–14 (Északi tömb 1.71-es terem)
Gyakorlatok (mm5t2an2):
1. csoport (Besenyei Ádám): hétfő 12–14 (D. 3-716), szerda 12–14 (D. 3-716)
2. csoport (Pfeil Tamás): szerda 14–16 (D. 0-221), csütörtök 12–14 (D. 4-202)
3. csoport (Nagy Noémi): szerda 14–16 (D. 3-716), csütörtök 12–14 (D. 3-110)
4. csoport (Titkos Tamás): hétfő 8–10 (D. 0-826), szerda 8–10 (D. 3-715)
5. csoport (Gémes Margit): hétfő 8–10 (D. 3-716), kedd 16–18 (D. 3-716)

A tárgy célkitűzése

A matematikai analízis alapjainak bemutatása a sorok témakörével bezárólag. Nagy hangsúlyt fektetünk a fogalmak alapos elsajátítására és feladatmegoldásban való alkalmazására.


Tematika

  • Logikai alapfogalmak, bizonyítási módszerek, egyenlőtlenségek.
  • Valós számok, korlátos számhalmazok, hatványozás.
  • Sorozatok határértéke, kapcsolat műveletekkel és rendezéssel.
  • Monoton sorozatok, az e szám, Bolzano–Weierstrass-tétel, Cauchy-kritérium.
  • Végtelen sorok, konvergencia-kritériumok, nevezetes sorozatok és sorok.


Ajánlott irodalom


Zárthelyi, vizsga

Részletes tájékoztató. A lényeg: a tárgy összevont számonkérésű, egyetlen végső jegy kerül be a Neptunba, amelyet a gyakorlati jegy és a szóbeli vizsgán szerezett vizsgajegy átlaga ad. A gyakorlati jegyet két zárthelyi, legalább 6 darab röpzárthelyi (amelyek közül a legrosszabb nem számít) és az órai munka alapján adják a gyakvezérek. A röpdolgozatokban az előadáson szereplő fogalmakra, tételekre is rákérdezünk. A félév végén egy javítási lehetőség van az egész félév anyagából, de ezen a pótzh-n rontani is lehet. A vizsga szóbeli, amelyen egy feladatot is meg kell oldani. Részletes vizsgatematika és tudnivalók.

Az első zh időpontja:
a március 16–20. héten a gyakorlatokon.
A második zh időpontja:
várhatóan a szorgalmi időszak utolsó hetében (május 11–15.).
Pótzh:
a vizsgaidőszak első hetében május 19-én 9–11 óra között D. 0-805-ös teremben.

Az előadások, gyakorlatok heti anyaga

Mi volt a gyakorlaton?

Mi volt az előadáson?