Egyváltozós analízis 1. előadás és gyakorlat

II. éves osztatlan matematikatanár szak
2015/2016. őszi félév

Mottó:

„Az élet csak két dologra jó: matematikával foglalkozni és matematikát tanítani.”

Siméon-Denis Poisson (1781–1840)Időpontok

Előadás (mm5t1an3):
szerda  10–12 (Kémia 063 Bruckner terem)
Gyakorlatok (mm5t2an3):
1. csoport (Besenyei Ádám): csütörtök 16–18 (D. 4-713)
2. csoport (Gémes Margit): szerda 12–14 (D. 3-716)
3. csoport (Gémes Margit): hétfő 10–12 (D. 4-713)
4. csoport (Nagy Noémi): kedd 12–14 (D. 0-412)
5. csoport (Nagy Noémi): kedd 16–18 (D. 00-112)

A tárgy célkitűzése

Az egyváltozós analízis folytonosság és differenciálszámítás témaköreinek tárgyalása. Nagy hangsúlyt fektetünk a fogalmak alapos elsajátítására és feladatmegoldásban való alkalmazására.


Tematika

  • Valós függvények globális tulajdonságai: konvexitás.
  • Egyváltozós függvények folytonossága és határértéke: átviteli elv, határértk és műveletek, nevezetes határértékek, folytonos függvények tulajdonságai.
  • Differenciálszámítás: műveletek és elemi függvények deriváltja, monotonitás, konvexitás, szélsőértékek, függvényvizsgálat.


Ajánlott irodalom


Zárthelyi, vizsga

Részletes tájékoztató. A lényeg: a tárgy összevont számonkérésű, egyetlen végső jegy kerül be a Neptunba, amelyet a gyakorlati jegy és a szóbeli vizsgán szerezett vizsgajegy átlaga ad. A gyakorlati jegyet két zárthelyi, legalább 6 darab röpzárthelyi (amelyek közül a legrosszabb nem számít) és az órai munka alapján adják a gyakvezérek. A röpdolgozatokban az előadáson szereplő fogalmakra, tételekre is rákérdezünk. A félév végén egy javítási lehetőség van az egész félév anyagából, de ezen a pótzh-n rontani is lehet. A vizsga szóbeli, amelyen egy feladatot is meg kell oldani. Vizsgatematika.

Az első zh időpontja:
az október 12–16. héten a gyakorlatokon.
A második zh időpontja:
a szorgalmi időszak utolsó hetében a gyakorlatokon (december 7–11.).
Pótzh:
december 16. szerda 9–11. Déli tömb 0-805.

Az előadások, gyakorlatok heti anyaga

Mi volt a gyakorlaton?

Mi volt az előadáson?

Figyelem: ez nem előadásjegyzet, csak egy emlékeztető, amelyben bőven akadnak elírások. Ezeket tessék értelemmel kezelni és jelezni, vizsgán az erre való hivatkozást nem tudom elfogadni.